Naar Huus Toe

Boerderij de Eshof

Bredestraat - Noord 36A

6674 MP     Herveld (Betuwe)


Telefoon:       0488 - 750 729

mobiel:          06 - 34 85 47 94

Mail:              info@naarhuustoe.nl

Linkedin:       Naar Huus Toe


Paulien Huijbrechts  (orthopedagoog)

Lindsay Hinsen        (verzorgende) 

Jacqueline Mientjes  (helpende)

Chantal Jansen        (begeleider)

(Nieuws)brieven

Zo nu en dan ontvangt u als mantelzorger van ons een nieuwsbrief waarin bijzonderheden worden genoemd of activiteiten worden aangekondigd. Al deze nieuwsbrieven, maar ook andere (belangrijke) brieven die u van ons ontvangt, zijn hieronder terug te vinden door op de linkjes te klikken.


Niewsbrieven


Nieuwsbrief nov 2019


Overige brieven


Brief wijziging bankrekeningnummer juni 2018


Brief Wet op de privacy juni 2018 


Brief Taxivervoer Rothoff mei 2018


Brief over verbouwing in uitvoering oktober 2017


Vooraankondiging Film Naar Huus Toe juni 2016


Brief filmopnames mei 2016


Brief over SVB, procedure WMO en WLZ, augustus 2015


Brief over procedure facturen, maart 2015

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use