Naar Huus Toe

Boerderij de Eshof

Bredestraat - Noord 36A

6674 MP     Herveld (Betuwe)


Telefoon:       0488 - 750 729

mobiel:          06 - 34 85 47 94

Mail:              info@naarhuustoe.nl

Linkedin:       Naar Huus Toe


Paulien Huijbrechts  (orthopedagoog)

Lindsay Hinsen        (verzorgende) 

Jacqueline Mientjes  (helpende)

Lyra van Donselaar  (begeleider)

Chantal Jansen        (begeleider i.o.)

De doelgroep van Naar Huus Toe

Bij onze dagverzorging is iedereen welkom. Graag kijken wij samen met u of onze zorg passend kan zijn.

Onze deskundigheid ligt voornamelijk op het gebied van de PsychoGeriatrie (PG). Dit staat voor beperkingen van de geestelijke vermogens (psycho) op hogere leeftijd (geriatrie).

Het merendeel van onze gasten heeft een vorm van dementie. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld ook gasten die een vorm van depressie of parkinson hebben.

Bij Naar Huus Toe spreken we uit principe over “gasten” waar wellicht in andere settings gesproken wordt over 'patiënten' dan wel 'cliënten'. Voor ons duiden de begrippen patiënt en cliënt op een probleem gerichte benadering. Aangezien wij onze doelgroep onvooringenomen bekijken, willen wij op deze wijze niet alleen in daad, maar ook in woord waardevrij spreken over onze doelgroep. Vandaar het door ons gebruikte begrip 'gasten'.


Wat al onze gasten gemeen hebben, is dat zij door hun vorm van Psychogeriatrie, 'prikkels' op een andere wijze verwerken dan dat gezonde mensen dat doen. Deze stoornis van prikkelverwerking kent grofweg drie vormen: agnosie, apraxie en afasie. Zij nemen bijvoorbeeld het leven om zich heen anders waar. Dat wordt agnosie genoemd. Bij apraxie heeft iemand problemen om (complexe) handelingen op een juiste manier uit te kunnen voeren. Iemand kan bijvoorbeeld niet bedenken in welke volgorde een handeling uitgevoerd moet worden en er kunnen onderdelen vergeten worden. Ter illustratie: Zo trekt iemand eerst zijn broek aan en dan pas de onderbroek. Of iemand vergeet water in het koffiezetapparaat te doen.

Afasie, A (= niet) fasie (= spreken) betekent dat iemand niet (goed) meer kan zeggen wat hij wil. 

De mate waarin onze gasten behoefte hebben aan begeleiding varieert en hangt af aan de mate van agnosie, apraxie en afasie en de mate van combinatie van deze drie belemmeringen.


Over Dementie

Het 'hebben' van dementie zorgt ervoor dat er een ander beeld van het hier en nu ontstaat. Tijd krijgt zo een andere betekenis. Men voelt zich meer vertrouwd met vroeger en wie hij/zij vroeger was.

Wilt u een beeld krijgen van deze doelgroep?


Bij Holland Doc is op 18 aug (2011) een mooie documentaire uitgezonden "verdwaald in het geheugenpaleis". Wij lenen u de opname graag uit.


De Alzheimer stichting Nederland heeft een prachtig initiatief opgezet: AlzheimerExperience. Middels beeld, geluid en een keuze menu, hebben zij het mogelijk gemaakt om je te kunnen verplaatsen in bijvoorbeeld een dame met dementie. Echt het uitproberen waard.


Via volgende link komt u bij een artikel dat mooi en helder weergeeft hoe het brein werkt bij dementie, geschreven door Dr. Anneke van der Plaats: InzichtinhetbreinbijdementieYournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use