Naar Huus Toe

Boerderij de Eshof

Bredestraat - Noord 36A

6674 MP     Herveld (Betuwe)


Telefoon:       0488 - 750 729

mobiel:          06 - 34 85 47 94

Mail:              info@naarhuustoe.nl

Linkedin:       Naar Huus Toe


Paulien Huijbrechts  (orthopedagoog)

Lindsay Hinsen        (verzorgende) 

Jacqueline Mientjes  (helpende)

Chantal Jansen        (begeleider)

Mantelzorger(s)

De relatie ouder - kind, partner - verzorgende, afhankelijkheid - autonomie, etc., verandert als iemand binnen een systeem problemen krijgt met zijn geestelijke gezondheid, zoals bij dementie. Een systeem (met ouders, kinderen, buren, vrienden en familie) heeft hier met elkaar een weg in te vinden.

Maar hoe doe je dat? Zeker als niet bekend is waar deze weg heen leidt; als het pad onbekend terrein is en één van de medereizigers ander gedrag gaat tonen? Welke rol pak je dan op? Hoe zorg je ervoor dat je óók je eigen weg kunt afleggen mét je medereizigers?

Dit erkennend en onderzoekend willen we meekijken en meedenken om samen een passende koers uit te zetten die we stap voor stap nemen. U kunt hierbij denken aan het uitwisselen van praktische tips, aan een bezoek ter plaatse, aan coachingsgesprekken en wat verder in de afstemming wenselijk lijkt te zijn. Tijdens de intake zal dit ter sprake komen.


Wij zullen in ieder geval elke twee maandan contact met u hebben. Elk half jaar voeren wij evaluatiegesprekken met mantelzorgers, doorgaans op één van onze locaties, elk half jaar organiseren wij mantelzorgbijeenkomsten en elk half jaar nemen we telefonisch contact op voor een tussenevaluatie. Uiteraard is er tussendoor altijd gelegenheid om waar nodig en gewenst contact te hebben.


Inzicht ziektebeeld

Om u inzicht te geven in het 'hebben' van dementie en te leven met een naaste die dementie heeft, wijzen wij u graag op de volgende tips:       

Bij Holland Doc is op 18 aug (2011) een mooie documentaire uitgezonden "verdwaald in het geheugenpaleis". Wij lenen u de opname graag uit.


De Alzheimer stichting Nederland heeft een prachtig initiatief opgezet: AlzheimerExperience. Middels beeld, geluid en een keuzemenu, hebben zij het mogelijk gemaakt om je te kunnen verplaatsen in bijvoorbeeld een dame met dementie. Echt het uitproberen waard.


Tevens organiseert Alzheimer Nederland door het hele land Alzheimercafé's. Iedereen die te maken heeft met dementie (op welke manier ook), kan hierbij aansluiten. Voor het volledige programma, klik op de link: AlzheimerCafé


Een ander pracht beeld geeft de film: "de wondere wereld van dementie". Een vooraanstaand expert, Anneke van der Plaats, heeft dezemede ontwikkeld. De film is online te bekijken: DementieFilm

Verder willen wij u attenderen op de handige en praktische site van de overheid: RegelHulp


Overig

Als u voor een ander zorgt is het belangrijk dat u de zorg af en toe even kunt overdragen. Zodat u niet overbelast raakt. Maar ook tijd aan uw andere gezinsleden, vrienden, werk en/of hobby's kunt besteden.

De tijdelijke en volledige overname van uw mantelzorgtaken heet respijtzorg.

Als mantelzorger kunt u terecht op www.respijtwijzer.nl, waar u meer informatie vindt over respijtzorg en waar wij als dagverzorging ook zijn aangemeld, zie Respijtwijzer/NaarHuusToe

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use