Naar Huus Toe

Boerderij de Eshof

Bredestraat - Noord 36A

6674 MP     Herveld (Betuwe)


Telefoon:       0488 - 750 729

mobiel:          06 - 34 85 47 94

Mail:              info@naarhuustoe.nl

Linkedin:       Naar Huus Toe


Paulien Huijbrechts  (orthopedagoog)

Lindsay Hinsen        (verzorgende) 

Jacqueline Mientjes  (helpende)

Lyra van Donselaar  (begeleider)

Chantal Jansen        (begeleider i.o.)

Visie en missie van Naar Huus Toe

Het is voor ieder mens belangrijk om zich nuttig of nodig te voelen. Om een reden te hebben om 's morgens op te staan. Om dingen mee te maken waar hij of zij zich prettig, gelukkig of thuis bij kan voelen.

Bij Naar Huus Toe streven we er dan ook naar om een omgeving te creëren en u dátgene aan te bieden wat het mogelijk maakt dat u zich geborgen, nuttig en thuis kunt voelen.


Wij staan voor belevingsgerichte zorg, zorg gericht op de beleving van de gast. Ofwel, de ervaring die de gast opdoet, een samenspel van waarnemingen, gevoelens, gedachten en gedrag, wisselend in tijd. Wij nemen de beleving van onze gasten voor “waar” aan, ook al doen wij zelf een andere ervaring op.

Wij nemen aan dat onze gasten zich in een onomkeerbare, ongeneeslijke situatie bevinden. Vandaar dat wij alle uitgangspunten in het zicht van palliatieve zorg plaatsen. Deze zorg richt zich op ‘palliatie’, wat verzachten of verlichten betekent. In het kader hiervan zullen wij onze gasten in principe ook niet terecht wijzen, immers als wij de beleving van onze gasten volgen, hebben zij het bij het juiste eind.

Verder vinden wij het van belang om te werken volgens het principe van  ‘omgevingszorg’. Hierbij wordt rekening gehouden met de invloed van de omgeving op mensen met dementie. Dit principe achten wij passend voor alle vormen van psychogeriatrie.

Ook werken wij met ‘de vier dimensies van sociale ondersteuning’ (zie afbeelding).

Om onze gasten maximaal tot hun recht te kunnen laten komen, is het aan ons deze vier dimensies te faciliteren en te verzorgen. Bij kwalitatief goede ondersteuning en begeleiding, zijn alle vier de dimensies voor ieder individu in een evenwichtige verhouding aanwezig. Er wordt dus gestreefd naar balans.

Door op het plaatje hieronder te klikken, krijgt u de vier dimensies te zien.


We hebben onze huisdichter, Lotte Asveld, gevraagd om

onze visie in een beleving

weer te geven. Het gedicht

dat zij voor ons heeft

geschreven is op de toegangsdeur van locatie

Herveld vereeuwigd.

Zo willen wij onszelf én

allen die bij ons binnenkomen herinneren aan onze kernwaarden.


Dit huis

heeft muren als bomen

ze kalmeren mij


zij

die me door de dagen draagt

heeft ogen als bloemen

ze verzachten mij


ons gesprek is als gras

het wortelt mij


nu de tijd verbrokkelt in mijn handen

woorden zich verschuilen in kuilen

ik kan er net niet bij

ik tast

naar mij


soms vind ik mij

in de bruine geur van koffie

het gekwetter van een vogel

de barse eenvoud

van oude bomen


zo leg ik iedere dag opnieuw

de puzzel van mij

tussen warme muren

op Gelderse kleiHuisdichter Lotte Asveld

Naar Huus Toe       2011

 YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use