Naar Huus Toe

Boerderij de Eshof

Bredestraat - Noord 36A

6674 MP     Herveld (Betuwe)


Telefoon:       0488 - 750 729

mobiel:          06 - 34 85 47 94

Mail:              info@naarhuustoe.nl

Linkedin:       Naar Huus Toe


Paulien Huijbrechts  (orthopedagoog)

Lindsay Hinsen        (verzorgende) 

Jacqueline Mientjes  (helpende)

Lyra van Donselaar  (begeleider)

Chantal Jansen        (begeleider i.o.)

Wet en Financiën

Kosten

Bij Naar Huus Toe worden de zorggelden betaald met een PGB (Persoons Gebonden Budget). Wij vragen voor de dagverzorging gelden per dagdeel, er worden géén additionele kosten voor de begeleiding in rekening gebracht. In gesprek o.a. afhankelijk van de ingezette regelgeving WMO/WLZ kunnen wij u aangeven wat de kosten per dagdeel zijn.

Het vervoer van en naar de dagverzorging kunt u ook door ons laten regelen. Wij zullen dan taxibedrijf Rothoff vragen om voor u te rijden. De vervoerskosten zijn afhankelijk van de te rijden afstand.


Eerst WMO, daarna WLZ

Per 1 januari 2015 is de nieuwe wet  “WMO” van kracht. WMO staat voor; Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit betekent dat de gemeente er voor moet zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Zo dienen zij ondersteuning te bieden aan mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld over begeleiding en dagverzorging.

Ook is per 1 januari 2015 de nieuwe wet de “WLZ” van kracht. WLZ staat voor; Wet langdurige zorg. Deze wet vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke beperking.

Grof weg betekent dit dat u, doordat u zorg afneemt voor dagverzorging en/of thuiszorg, valt onder de WMO. In de loop der tijd zult u meer zorg afnemen en/of verblijf voor uw partner of familielid gaan regelen. Pas dan zult u gebruik gaan maken van de WLZ. Wij, in samenwerking met andere professionals uit de zorg, zullen u begeleiden bij de overstap van de WMO naar de WLZ.


Facturen naar SVB

U krijgt maandelijks van ons een factuur. Deze worden betaald via de SVB (Sociale Verzekeringsbank). Dit betekent dat de factuur opstuurd wordt naar de SVB. De SVB zal vervolgens de gelden aan ons uitkeren.


Hulp nodig? Schakel ons in!•Heeft u vragen aan de SVB dan kunt u met één van de medewerkers bellen via telefoonnummer 030 - 264 82 00.


•Voor de digitaal handigen onder u, meer info is te verkrijgen via: http://www.svb.nl/int/nl/ssp/Eerste keer is wennen

Wij vragen u om met ons mee op te letten en toe te zien dat alles juist verloopt. Ondanks alle geïnvesteerde moeite kan het gebeuren dat er bij u iets mis gaat. Mocht dit het geval zijn of heeft u ergens vragen over, dan staan wij u natuurlijk graag te woord en helpen u verder.


YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use